Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnamysla.sk spravuje Obec Vyšná Myšľa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:

Obec Vyšná Myšľa


Adresa:

Obecný úrad Vyšná Myšľa

Hlavná 60/39

044 15 Vyšná Myšľa

IČO: 00324914

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Počet obyvateľov: 956

Rozloha: 887 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1270

 

Všeobecné informácie: info@vysnamysla.sk
Podateľňa: podatelna@vysnamysla.sk
Starosta Marek Habina: tel. č.: +421 903 631 948, starosta@vysnamysla.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@vysnamysla.sk

 

Sekretariát:

Telefón: 055/694 38 04
E-mail: sekretariat@vysnamysla.sk

 

 

Kompetencie:
Obec Vyšná Myšľa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:30 hod.
Utorok (nestr. deň) 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:30 hod.
Streda 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:30 hod.
Štvrtok  (nestr. deň) 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:30 hod.
Piatok 08:00 - 12:00 hod.  

 

 

Technický prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

 

 

 

 

 

 

https://www.naturpack.sk/