Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce

Obec Vyšná Myšľa získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorou sa potvrdzuje, že obec má výnimočnú pozíciu na trhu a zároveň sa deklaruje dôveryhodnosť, prosperita a finančná stabilita obce.

 

Ide o projekt hodnotenia obcí zamerané na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest Slovenskej republiky. Výsledky sú hodnotené voči výsledkom okresu a kraja. Hodnotenie realizovalo Národné informačné stredisko SR, a. s. Analýza 2926 obcí SR ukázala, že obec Vyšná Myšľa bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 30,28 % obcí, čo je len 1201 obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných a žiadaných z financií eurofondov.

 

Informácia je zverejnená na stránkach Národného informačného strediska SR v systéme Global Slovakia aj na stránkach Ministerstva hospodárstva SR v hospodárskom registri subjektov. Subjekty, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov sa môžu na obec s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do prípadného investičného rizika.

Zoznam aktualít

Pozvánka na slávnostné odovzdávanie Janského plakiet - 29.6.2017
Dni mikroregiónu Hornád 25. - 26. jún 2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka
Fotografie z osláv Dňa matiek a stavania mája
Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!
Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2017
Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce
Oznam o obchádzkach počas uzávierky križovatky VSS, Košice od 4.3.2017
Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené od 6.3.2017 do odvolania
Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
< 1 2 3 >