Vyšná Myšľahttp://www.vysnamysla.sk/Mon, 19 Nov 2018 19:05:41 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka]]>http://www.vysnamysla.sk//---17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva---pozvankaMon, 22 Apr 2013 10:59:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva---pozvanka<![CDATA[Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018]]>http://www.vysnamysla.sk//---27-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obci-10112018Sat, 10 Nov 2018 10:39:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---27-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obci-10112018<![CDATA[POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci]]>http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obciThu, 17 Sep 2015 08:19:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obci<![CDATA[V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní]]>http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarniTue, 24 May 2016 08:51:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarni<![CDATA[Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!]]>http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-Mon, 29 Oct 2012 13:39:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---94-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-vysna-myslaMon, 24 Sep 2018 18:23:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---94-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-vysna-mysla<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli]]>http://www.vysnamysla.sk//---93-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-vo-vysnej-mysliMon, 24 Sep 2018 18:16:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---93-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-vo-vysnej-mysli<![CDATA[Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov]]>http://www.vysnamysla.sk//---91-zmena-zakona-o-veterinarnej-starostlivosti---informacie-pre-majitelov-psovFri, 07 Sep 2018 11:00:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---91-zmena-zakona-o-veterinarnej-starostlivosti---informacie-pre-majitelov-psov<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie]]>http://www.vysnamysla.sk//---90-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-dorucovanie-oznamenia-o-delegovani-clena--do-miestnej-volebnej-komisieThu, 23 Aug 2018 09:30:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---90-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-dorucovanie-oznamenia-o-delegovani-clena--do-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://www.vysnamysla.sk//---89-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---kontaktne-udaje-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieThu, 23 Aug 2018 09:25:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---89-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---kontaktne-udaje-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>http://www.vysnamysla.sk//---86-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvoduWed, 18 Jul 2018 12:18:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---86-volby-do-organov-samospravy-obci-10112018---oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - zverejnenie počtu obyvateľov obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---85-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018---zverejnenie-poctu-obyvatelov-obceWed, 18 Jul 2018 12:13:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---85-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018---zverejnenie-poctu-obyvatelov-obce<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10.11.2018 - informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.vysnamysla.sk//---83-volby-do-organov-samospravy-obci-sa-budu-konat-10112018---informacie-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-volenyWed, 11 Jul 2018 08:25:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---83-volby-do-organov-samospravy-obci-sa-budu-konat-10112018---informacie-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny<![CDATA[Zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci, ktorú od 1.7.2018 nahradí Ambulantná pohotovostná služba]]>http://www.vysnamysla.sk//---81-zrusenie-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci-ktoru-od-172018-nahradi-ambulantna-pohotovostna-sluzbaMon, 09 Jul 2018 13:14:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---81-zrusenie-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci-ktoru-od-172018-nahradi-ambulantna-pohotovostna-sluzba<![CDATA[Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---79-podmienky-ochrany-sukromia---informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-obcou-vysna-myslaMon, 11 Jun 2018 13:17:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---79-podmienky-ochrany-sukromia---informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-obcou-vysna-mysla<![CDATA[Podporte fungovanie občianskych združení vo Vyšnej Myšli poukázaním 2 % zo zaplatenej dane z príjmov]]>http://www.vysnamysla.sk//---26-podporte-fungovanie-obcianskych-zdruzeni-vo-vysnej-mysli-poukazanim-2--zo-zaplatenej-dane-z-prijmovMon, 10 Mar 2014 15:23:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---26-podporte-fungovanie-obcianskych-zdruzeni-vo-vysnej-mysli-poukazanim-2--zo-zaplatenej-dane-z-prijmov<![CDATA[Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2017, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---78-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2017-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obceMon, 12 Feb 2018 13:17:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---78-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2017-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obce<![CDATA[Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2018]]>http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2018Mon, 22 May 2017 11:37:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2018<![CDATA[Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka]]>http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnikaMon, 13 Aug 2012 11:00:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnika<![CDATA[Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obceThu, 23 Feb 2017 11:57:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obce<![CDATA[Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené do odvolania]]>http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-do-odvolaniaMon, 18 Jul 2016 08:58:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-do-odvolania<![CDATA[Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje]]>http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristrojeWed, 09 Jan 2013 15:28:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristroje<![CDATA[SPP - distribúcia, a.s. sprístupnila elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE na podávanie žiadostí o pripojenie pre záujemcov o odber zemného plynu]]>http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynuWed, 25 Mar 2015 09:50:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynu<![CDATA[Žiadosť o pridelenie nájomného bytu]]>http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytuMon, 14 Dec 2015 13:02:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu<![CDATA[Stanovisko ŽSR k prechodu cez koľaje - železničná stanica Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-myslaWed, 30 Jan 2013 10:38:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-mysla