Obec Vyšná Myšľa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kontakty

Toto webové sídlo www.vysnamysla.sk spravuje Obec Vyšná Myšľa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Vyšná Myšľa

Adresa:

OBEC VYŠNÁ MYŠĽA

Obecný úrad

Hlavná 60/39

044 15 Vyšná Myšľa

IČO: 00324914
DIČ: 2021245149

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Počet obyvateľov: 956
Rozloha: 887 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1270

Všeobecné informácie: info@vysnamysla.sk
Podateľňa: podatelna@vysnamysla.sk
Starosta Marek Habina: tel. č.: +421 903 631 948starosta@vysnamysla.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@vysnamysla.sk

Sekretariát: 

Telefón: 055/694 38 04
E-mail: obecvmysla@netkosice.sk

Kompetencie:
Obec Vyšná Myšľa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Bankové údaje:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, IBAN: SK67 5600 0000 0004 8388 6001