Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Materská škola

Materská škola vyMYŠĽAnkovo

je situovaná neďaleko Košíc v obci Vyšná Myšľa v budove rodinného domu s veľkou záhradou. Prednosťou našej materskej školy je rodinná atmosféra, blízka spolupráca s rodičmi našich detí a krásne prírodné prostredie.


vyMYŠĽAnkovo

Meno našej materskej školy „vyMYŠĽAnkovo“ vzniklo spojením dvoch slov MYŠĽA a VYMÝŠĽAŤ.

Pani učiteľky „vymýšľajú“ pre deti množstvo zaujímavých aktivít a hier. Veď hra je najdôležitejšou súčasťou predškolského veku. V hre sa dieťa realizuje, objavuje, učí, experimentuje, pohybuje, prežíva pocity šťastia a zároveň rozvíja svoju osobnosť.


O čo sa snažíme?

V materskej škole sa snažíme poznať individuálne potreby našich detí. Pri plánovaní vychádzame z toho, čo dieťa vie, potrebuje a čo mu prináša radosť.

Poskytujeme kvalitnú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom nášho školského vzdelávacieho programu MRAVČEKOVIA, ktorý je „ušitý“ pre potreby našich malých predškolákov, kde určite nesmie chýbať:

-         vždy zaujímavý a pestrý edukačný program, ktorý zabezpečujú naše mladé kvalifikované pedagogičky,

-         práca v skupinách,

-         bohatý pohybový program na čerstvom vzduchu (turistika, športové hry, hry v piesku, sánkovanie, tanec, cvičenie...),

-         socializácia a rozvoj komunikačných zručností (rozhovory v kruhu, individuálny prístup, zdieľanie vlastných nápadov, návrhov v skupine, predchádzanie konfliktov...),

-         spolupráca s rodinou,

-         anglický jazyk formou hier, piesní a básní,

-          stretnutia s policajtmi, hasičmi a ďalšími zaujímavými povolaniami,

-          návšteva bábkového divadla, múzea, botanickej záhrady, dopravného ihriska a pod.

 

Adresa:

Materská škola - štátna škola
Hlavná 112
044 15 Vyšná Myšľa

Tel: +421 55 694 38 17

E-mail: msvysnamysla@gmail.com


Pedagogickí pracovníci

riaditeľka MŠ   -    Marta BAČOVÁ
učiteľka MŠ     -    Denisa JESTREBI


Nepedagogickí pracovníci

vedúca školskej jedálne  -  Darina FAZEKÁŠOVÁ

upratovačka a školníčka   -   Jolana MAŠČÁKOVÁ

 


Učili sme sa ako sa starať o svoje zúbky

< 1 2 3 4 >

Na čerstvom vzduchu v MŠ vyMYŠĽAnkovo

< 1 2 >

Spievame, čítame, hráme sa a experimentujeme v MŠ vyMYŠĽAnkovo

< 1 2 3 4 >

Striháme, kreslíme, modelujeme, maľujeme v MŠ vyMYŠĽAnkovo

< 1 2 3 >

Program v materskej škole „vyMYŠĽAnkovo“ začína už od rána hrovými aktivitami. 

Hry a hrové aktivity

Ráno našich predškolákov  privítame  a predstavíme im hracie centrá. Individuálne pracujeme s jednotlivcom alebo skupinou. Na záver organizujeme „ranný kruh“, kde deti rozprávajú, aké centrum si vybrali, s kým sa hrali. Rozvíjame komunikačné zručnosti, rozprávanie a najmä počúvanie s porozumením.


Ranné cvičenie

Cviky starostlivo vyberáme podľa vekových kritérií. Cvičíme na riekanku, s hudbou ale aj rôznym náčiním ako napr. šatky, kruhy, lopty... Keďže máme veľkú školskú záhradu, cvičíme aj vonku.


Desiata

Pani kuchárka Darinka nám pripravuje chutné desiate, ktoré pozostávajú zo zdravých nátierok. Nechýba pitný režim.


Edukačná aktivita

Pri tejto aktivite nadväzujeme na hrové činnosti, ktoré sú deťom ponúknuté od rána. Úvod edukačnej aktivity je motivačný. Pripravené sú hracie centrá, ktorých zameranie a materiálne vybavenie sa odvíja od hlavných cieľov školského vzdelávacieho programu. Pracuje sa v skupinách. Naši starší pomáhajú mladším kamarátom. Pani učiteľka pracuje v hlavnom hracom centre so skupinou detí.

Na záver sa opäť stretávame v spoločnom kruhu, kde zdieľame naše postrehy z hier a aktivít.


Pobyt vonku

Pri pobyte vonku sa zdržujeme v našej školskej záhrade, kde deti majú k dispozícii preliezačky, lopty a hračky do pieskoviska. V blízkosti je les, neďaleko rybník a multifunkčné ihrisko. Vonku chodíme v každom ročnom období a za každého počasia.  Súčasťou pobytu vonku je organizovaná časť (pohybové hry, aktivity spojené s ochranou životného prostredia, pozorovanie a pod.) a spontánna časť (aktivity a hry podľa voľby detí).


Obed a oddych

Po výdatnom obede si naši predškoláci  môžu oddýchnuť v samostatnej spálni. Pani učiteľka pomáha mladším deťom s vyzliekaním a obliekaním. Aby sa deťom lepšie oddychovalo, pani učiteľka im prečíta rozprávku alebo príbeh.


Okienko do angličtiny

Dvakrát v týždni majú naši starší aj mladší anglické okienko. V hracej miestnosti sa naši predškoláci učia po anglicky prostredníctvom hier, piesní a básní. Pri výuke používame interaktívnu tabuľu, rôzne obrázky, maňušky, CD- prehrávač, pracovné listy a rôzne ďalšie pomôcky.


Olovrant a odchod domov

Pred odchodom domov si deti môžu vybrať z hracích centier alebo sa hrajú podľa vlastnej voľby. Pani učiteľka zasahuje do hry jemne a taktne. Každé dieťa odprevádzame ku dverám a komunikujeme s rodičom.

Boli by z nás dobrí lekári, stavbári či športovci ... hmm!

< 1 2 >

Objavujeme farebný svet okolo nás s lupou a mikroskopom

< 1 2 3 >

Na návšteve u pani starostky

< 1 2 >

Tuš, špilky a štipce = naši dobrí kamaráti

< 1 2 >