Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
Zrušené Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2018 o úhradách za sociálne služby
(66.18)
(kb)