Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu na r. 2019

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného vrecového odpadu na r. 2019 nájdete tu

 

 

D ô l e ž i t é   u p o z o r n e n i e : 

 

Oproti predošlému roku dochádza k zmene intervalu vývozu triedeného odpadu. Prosíme, aby ste nové intervaly zberu separovaného odpadu rešpektovali.

 

Podľa rozpisu zber skla nie je plánovaný v mesiacoch: február, júl a november.

 

Podľa rozpisu zber plastov je plánovaný v letných mesiacoch (júl, august) až 2-krát.

 

 

 

P o z n á m k a :

Smetné nádoby a vrecia je potrebné vyložiť ráno do 6:00 hod. Nevyložené smetné nádoby a vrecia v deň zberu nebudú obslúžené. Prosíme, aby vrecia triedeného zberu boli vyložené pred bránou. Zber trvá až do večerných hodín. Vrecia sú na viacnásobné použitie.  

Zoznam aktualít

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí postúpili do druhého kola volieb
Zápis do Materskej školy na šk. rok 2019/2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch od 8.3.2019
Podporte fungovanie občianskych združení vo Vyšnej Myšli poukázaním 2 % zo zaplatenej dane z príjmov
Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Využite možnosť expresného vybavenia stránok na obecnom úrade
Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019
Pozvánka na otvorenie obecnej knižnice spojené s Poradňou zdravia a prednáškou na tému Osteoporóza 4.3.2019
< 1 2 3 4 >