SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Evidencia psov v obci

Obec Vyšná Myšľa po dlhodobých problémoch s evidenciou psov chovaných na území obce zverejnenila databázu psov.

Nejde o detailný zoznam podľa mien daňovníkov, ale o zoznam psov, v ktorom si môže každý občan zistiť počet prihlásených psov podľa ulíc, adresy.

Obec Vyšná Myšľa aj takýmto spôsobom reaguje na časté otázky občanov ohľadom evidencie ich psov.  Každý občan si môže prostredníctvom zoznamu overiť evidenciu psov a v prípade, že má akékoľvek pochybnosti o správnosti údajov, môže navštíviť Obecný úrad, kde mu zamestnanci skontrolujú evidenciu týkajúcu sa jeho psa.

Akékoľvek nezrovnalosti v evidencii psov môžu občania riešiť aj telefonicky na sekretariáte Obecného úradu 055/694 38 04 alebo  zaslať na e-mail obecvmysla@netkosice.sk.

Dôležité: Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov a aj v prípade úhynu, krádeže a pod. majiteľ psa má povinnosť nahlásiť zmeny do 30 dní.