SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Oddychová zóna pri Rybníku - Močidle

Oddychová zóna pri Rybníku - Močidle

Lokalita oddychovej zóny sa nachádza na svahu s nádherným výhľadom na vodnú plochu a jej okolie je lemované močiarom s vysokými trávami. Územiu dominuje roklina so žriedlom, z ktorého vyteká podzemná nezamŕzajúca voda. Výskyt nezamŕzajúcej pitnej vody bol dôvodom, prečo sa v okolí zachovalo osídlenie od najstarších čias. Toto miesto, významné aj z kultúrneho hľadiska, sa využívalo ako kúpele, ale aj na pranie bielizne, močenie konope a ľanu. Tieto staré močidlá sú jedny z posledných ešte zachovalých v okolí.

Močidlo – miestni ľudia ho nazývajú aj rybník. Je kultúrnou a prírodnou zaujímavosťou. Močidlo bolo donedávna prispôsobené na pranie v prírodných podmienkach. Ešte v priebehu 80-tych rokov minulého storočia, dokonca aj začiatkom 90-tych rokov bolo úplne bežným javom, že ženy z Vyšnej Myšle chodili k tomuto prameňu prať. Výdatný teplý prameň, ktorý napája močidlo, zásobuje vodou aj priľahlú mokraď a v zime nezamŕza. Teplota vody je 14 °C.

Oddychová zóna pri Rybníku - Močidle

V roku 2013 obec obnovila zanedbané močidlo a jeho okolie v snahe zachovať ho pre budúce generácie. Oddávna je toto miesto pre obyvateľov aj tichým, duchovne silným miestom.

V júni 2019 tu Obec Vyšná Myšľa zorganizovala kultúrne podujatie „Ako sa v minulosti pralo na rybníku“ s ukážkami prania spojené so spevom ľudových piesní z regiónu.

Oddychová zóna pri Rybníku - Močidle

Neďaleko oddychovej zóny sa nachádza cenná a zaujímavá mokraď. Výdatný prameň, ktorý napája močidlá, zásobuje vodou aj priľahlú mokraď. Pretože počet zachovalých mokradí v Košickej kotline nie je vysoký, mokraď predstavuje jedno z posledných útočísk pre ohrozené populácie obojživelníkov. Koncom 20. storočia tu bol zistený výskyt ohrozeného mloka dunajského, ktorý sa v Košickej kotline v súčasnosti už nikde inde nevyskytuje. Vyskytujú sa tu obojživelníky, napr. skokany zelené, kunky, rosničky a mloky. Hniezdi tu aj niekoľko druhov vodných vtákov, napr. sliepočka vodná, kačica divá, trsteniak bahenný, svrčiak slávikovitý, na prelete sa tu zastavujú aj zriedkavejšie druhy kačíc, napr. kačica chrapka.

Oddychová zóna poskytuje priestor na trávenie voľného času s rodinou či priateľmi pre obyvateľov obce i návštevníkov obce. Nachádza sa tu altánok, stoly s lavičkami a kamenné ohnisko.

Altánok na celedenné akcie je možné rezervovať osobne na Obecnom úrade vo Vyšnej Myšli, prípadne telefonicky 055/694 38 04 alebo e-mailom obecvmysla@netkosice.sk