SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Symboly obce

Symboly obce - erb, vlajka

Symboly obce schválila Slovenská heraldická komisia, 13. augusta 2000 boli symboly obce slávnostne posvätené počas slávnostnej svätej omše pri Koscelku.

Erb obce:

Erb obce tvorí delený neskorogotický štít, v hornom červenom poli je biely vták vedľa zeleného stromu so žltými nohami a zobákom, v ktorom drží bielu rybu, nad ním sú tri žlté hviezdičky, v dolnom zelenom poli je biele čerieslo a lemeš. Heraldika erbu obce vychádza z obecnej pečate pochádzajúcej z druhej polovice 18. stor., na ktorej je kruhopis SIGILLUM P. (ossessionos) Fel. (sö) MISLA 1784.

Erb obce

Vlajka obce:

Vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, červeného, zeleného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka obce