SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Socha Sedembolestnej Panny Márie

Kostol Sedembolestnej Panny Márie - Rímskokatolícka farnosť Nižná Myšľa - filiálka Vyšná Myšľa

V centrálnej časti obce stojí najstaršia architektúra – Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Sakrálna stavba vznikla pravdepodobne v 14. storočí, jej pôvodná gotická podoba je neznáma. Objekt má dve výrazné prestavby: barokovo-klasicistickú a novovekú. Počas poslednej prestavby, v 90. rokoch 20. storočia došlo k výrazným stavebným úpravám. Stredoveká svätyňa bola zbúraná, avšak bez prítomnosti odborníkov, ktorí by mohli ozrejmiť jej stavebný vývoj. Z historickým pamiatok sú v kostole zaujímavé hnuteľné predmety – neskorobarokový mobiliár, obrazy a liturgické pomôcky.

Zvon „Bystrík“ dali vliať v r. 2001 rímskokatolícki veriaci obce. Je na ňom nápis: „Svätý Bystrík ulil Josef Tkadlec Halenkov 2001. Svätý Bystrík, biskup a mučeník oroduj za nás. Vyšná Myšľa roku pána 2001“. Sochu Sedembolestnej Panny Márie v hlavnej lodi kostola zhotovil umelecký rezbár Cyril Kocúrek v r. 1999.

Farský úrad sídli v obci Nižná Myšľa.

Adresa Farského úradu:

Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša
Veľká Nemecká 3
044 15 Nižná Myšľa

Farár: ThDr. Igor Giboda, PhD.

+421 556 980 133
https://niznamysla.fara.sk/

Úradné hodiny:

Pondelok: 16:00 – 18:00
Streda: 16:00 – 18:00
Piatok: 15:30 – 16:30

Poznámka: V prípade prvého piatku v mesiaci sa spovedá v Nižnej Myšli o 16:00, preto sú úradné hodiny v piatok zrušené. V prípade nutnosti dohodnúť telefonicky.

Oznam

Program svätých omší - filiálka Vyšná Myšľa