SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Obecná knižnica

Adresa: Budova bývalej Základnej školy, Hlavná 113, 044 15 Vyšná Myšľa

Výpožičný čas:

Pondelok: 17:00 – 20:00
Piatok: 17:00 – 20:00

Knihovník: Bc. Dana Zapachová

Kontakt:

kniznicavm@gmail.com

Cenník služieb

Zápisné na jeden kalendárny rok:

  • a) deti a študenti do 18 rokov: 0,50 €
  • b) dospelí: 1,00 €

Po uplynutí výpožičnej lehoty je čitateľ písomne upomínaný a v tom prípade je povinný zaplatiť poplatky:

  • za 1. upomienku: 0,50 €
  • za 2. upomienku: 1,00 €
  • za 3. upomienku: 1,50 €

Lehota medzi jednotlivými upomienkami je stanovená na dobu 15 dní.

Výpožičná lehota pre jednotlivé typy knižných dokumentov je nasledovná:

  • a) knihy: 2 mesiace
  • b) časopisy: 1 mesiac