SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Súčasnosť

Obec Vyšná Myšľa leží na úpätí Slanských hôr medzi riekou Olšavou na mierne sklonenom svahu smerom západným. V okrese Košice – okolie leží v cípe juhovýchodným smerom k hraniciam MĽR. 

Obec má 999 obyvateľov, s počtom domov 297. Pričom dňa 21.12.2022 dosiahla obec Vyšná Myšľa počet obyvateľov 1 000, nakoľko sa narodil "tisíci občan" Zachariáš Juhás. Rozprestiera sa na ploche 0,6 km2. Obec Vyšná Myšľa susedí s obcami, v severnej časti obec Bohdanovce, v severovýchodnej časti Rákoš, v západnej časti obec Nižná Myšľa, v severovýchodnej časti obec Nižná Hutka a v južnej časti obec Skároš. V juhovýchodnej časti hraničí so štátnou hranicou MĽR. 

Nadmorská výška sa pohybuje od 200 – 270 m nad morom. Geologicky územie obce sa člení na miernom svahu pod pohorím Slanských vrchov. 

Obec nemá žiadne nerastné bohatstvá a suroviny. V obvode obce sa nenachádza žiadny priemysel, jedine hospodársky dvor PD. Celkove tu dominujú oráčiny nad trávnatými plochami. Celková výmera chotára je 887 ha.