SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Stavebný úrad

Našu obec má na starosti Spoločný stavebný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Ing. Anežka Korineková

055 / 699 90 18, kancelária OcÚ Čaňa 
anezka.korinekova@cana.dcom.sk

Odkaz na stránku stavebného úradu: https://www.obeccana.eu/samosprava/obecny-urad-1/spolocny-obecny-urad/ 

Vzory tlačív nájdete na tejto: https://www.obeccana.eu/samosprava/vzory-tlaciv/

Deň
Úradné hodiny stavebného úradu
Pondelok: 
nestránkový deň
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18.00 hod.
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:
nestránkový deň