SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NÁVRH - VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 (výdavková časť) - 21.02.2024
Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 (príjmová časť) - 21.02.2024
Návrh rozpočtu na r. 2024-2026 - sumár - 21.02.2024
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Bc. Zuzana Petrášová 09.02.2024
Generované portálom Uradne.sk