SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Drahí veriaci a dobrodinci!

 27.02.2021

Prosíme Vás o modlitbovú a finančnú pomoc pre našu farnosť Sedembolestnej Panny Márie vo Vyšnej Myšli. Svoju finannčnú podporu možete poslať na účet filiálky Vyšná Myšľa:

č.ú.: IBAN SK92 0900 0000 0051 5339 7566 alebo osobne pani Márii Majcherovej, Cintorínska 246/15.

Pán Boh zaplať!


Zoznam aktualít: