SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu na r. 2020

 06.01.2020

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného vrecového odpadu na r. 2020

D ô l e ž i t é   u p o z o r n e n i e : 

Oproti predošlému roku dochádza k zmene intervalu vývozu triedeného odpadu. Prosíme, aby ste nové intervaly zberu separovaného odpadu rešpektovali.

Podľa rozpisu zber skla nie je plánovaný v mesiacoch: február, apríl, jún, august, október, december.

Podľa rozpisu zber plastov je plánovaný v mesiacoch júl, august, september, október až 2-krát.

P o z n á m k a : 

Smetné nádoby a vrecia je potrebné vyložiť ráno do 6:00 hod. Nevyložené smetné nádoby a vrecia v deň zberu nebudú obslúžené. Prosíme, aby vrecia triedeného zberu boli vyložené pred bránou. Zber trvá až do večerných hodín. Vrecia sú na viacnásobné použitie.


Zoznam aktualít: