SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Možnosti úhrady rozhodnutí o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, vystavených faktúr za odber vody

 16.03.2020

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky, uznesením vlády Slovenskej republiky z 11.03.2020 (pandémia ochorenia COVID – 19), v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľstva vystavené faktúry za odber vody, rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. BEZHOTOVOSTNE

priamo na bankový účet obce Vyšná Myšľa  (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internetbankingu a pod.)

bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko,

č. účtu IBAN: SK67 5600 0000 0004 8388 6001

2. OSOBNE

Platba v hotovosti až do odvolania mimoriadnej situácie na Slovensku je možná v pokladni Obecného úradu vo Vyšnej Myšli len počas úradných hodín (pondelok, streda, piatok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.

Vo Vyšnej Myšli 16.03.2020

Zoznam aktualít: