SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

 30.11.2022


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >