SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Oznam pre nájomcov hrobových miest

 31.10.2019

Žiadame nájomcov - skontrolujte si platnosť nájomných zmlúv a úhrady poplatkov za hrobové miesta.

Oznam pre nájomcov hrobových miest

Obec Vyšná Myšľa ako správca miestneho cintorína vo Vyšnej Myšli oznamuje občanom, ktorí sa starajú o hrobové miesto na miestnom cintoríne, aby si skontrolovali platnosť nájomnej zmluvy a úhradu poplatku za hrobové miesto.

Bližšie informácie o nových nájomných zmluvách, prípadne informácie o platnosti nájomnej zmluvy alebo informácie o hrobovom mieste môžete získať osobne na sekretariáte obecného úradu vo Vyšnej Myšli, na tel. čísle: 055/694 38 04 alebo e-mail: obecvmysla@netkosice.sk počas celého roka.                                        

                                                                      

Vo Vyšnej Myšli  31.10.2019

Zoznam aktualít: