SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Plánované kultúrne a spoločenské podujatia vo Vyšnej Myšli sú zrušené

 10.03.2020

Vážení občania, oznamujeme Vám, že s platnosťou od 10. marca 2020 platí na území Slovenskej republiky zákaz organizovania verejných športových a kultúrnych podujatí ako jedno z opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Z uvedeného dôvodu sú všetky plánované podujatia na území obce Vyšná Myšľa zrušené. Ide o tieto podujatia:

  • cvičenia zumby,

  • cvičenia prevencie osteoporózy,

  • predajná akcia v Kultúrnom dome,

  • valné zhromaždenie Pasienkovo-pozemkového spoločenstva Vyšná Myšľa,

  • prezentácia knihy v obecnej knižnici.

Náhradné termíny konania uvedených podujatí budú včas oznámené.

Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít: