SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Pozvánka na FURMANSKÉ PRETEKY 10.09.2022

 30.08.2022

        O b e c   V yš n á   M y š ľ a   

                  Vás pozýva na

   F U R M A N S K É   P R E T E K Y

         dňa 10.09.2022 o 9:00 hod.

na areál Futbalového ihriska Vyšná Myšľa.

http://www.vysnamysla.sk/files/2022-08-18-173307-Furmanske_preteky.pdf   


Zoznam aktualít: