SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Slovenský poľovnícky zväz ocenil Vyšnomyšľana

 30.08.2019

BLAHOŽELÁME!

Dňa 29. júna 2019 na poľovníckej chate Myšľanka v katastri obce Vyšná Myšľa bol Slovenským poľovníckym zväzom ocenený Vyšnomyšľan Ing. Ernest Takáč vyznamenaním Zlatý kamzík, za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Vyznamenanie „Zlatý kamzík“ – najvyššie zväzové ocenenie udeľuje Rada Slovenského poľovníckeho združenia fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva činnosťou v jeho orgánoch, zodpovedným plnením úloh pri organizovaní a zabezpečovaní akcií celoslovenského alebo medzinárodného významu, vedeckou prácou, umeleckou tvorbou, úspešnou reprezentáciou slovenského poľovníctva či plnením mimoriadnych úloh na úseku poľovníctva. Slovenský poľovnícky zväz každoročne udeľuje približne 35 ocenení Zlatý kamzík a okolo 100 zlatých medailí.

Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského poľovníckeho zväzu tiež predseda Poľovníckeho združenia Družba Jozef Veber udelil pamätnú medailu dlhoročným členom PZ Družba. Ocenení boli Bartolomej Žuk st., Ondrej Bakši, Marián Babjak, Ing. Ernest Takáč a Vendelín Novysedlák.

Blahoželáme!


Zoznam aktualít: