SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

 09.01.2013

Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje nájdete na tomto linku.

Zoznam aktualít: