SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Koronavírus - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 06.05.2020

otvorenie prevádzok od 6.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 5.5.2020 opatrenie č. OLP/3795/2020 - II. fáza otvorenia prevádzok od 6.5.2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.


Zoznam aktualít: