SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Obec bude od 1.10.2019 zverejňovať zoznamy dlžníkov

 11.09.2019

Obec Vyšná Myšľa v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.10.2019 bude zverejňovať zoznamy daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov splatných ku 31.12.2018 presiahla:

  • u právnickej osoby 1 600 €,
  • u fyzickej osoby 160 €.

Zoznam aktualít: