SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

OZNAM - Osadenie drobných objektov na cyklistickej trase a chodníku k vyhliadkovej plošine

 31.10.2022

Názov príjemcu:    

Obec Vyšná Myšľa

Názov projektu:     

Osadenie drobných objektov na cyklistickej trase a chodníku k vyhliadkovej plošine "Myšľanská vyhliadka"

Oblasť podpory:

Regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti

Výška poskytnutej dotácie:

3 000,- eur

Vlastné zdroje:

439,40 eur

Tento projekt bol zrealizovaný podporou Košického samosprávneho kraja.               

http://www.vysnamysla.sk/files/2022-10-31-142631-KSK___dot__cia.pdf


Zoznam aktualít: