SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Oznam o uplynutí termínu splátky dane z nehnuteľnosti na rok 2020

 08.10.2020

Pripomíname, že uplynul termín splatnosti 2. splátky dane z nehnuteľností, ktorý bol uvedený v rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Fyzické a právnické osoby mali túto povinnosť splniť do 30.09.2020.

Pripomíname, že uplynul termín splatnosti 2. splátky dane z nehnuteľností, ktorý bol uvedený v rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Fyzické a právnické osoby mali túto povinnosť splniť do 30.09.2020  https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/523710-dlznici-na-daniach-mozu-prist-o-vodicsky/

Zoznam aktualít: