SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Oznam pre občanov, ktorí majú záujem platiť daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálny odpad elektronicky

 30.01.2019

Žiadame občanov, ktorí majú záujem platiť daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálny odpad elektronicky prostredníctvom internetbankingu, aby nás o tom informovali telefonicky (055/694 38 04) alebo e-mailom /obecvmysla@netkosice.sk/. 

Prosíme o uvedenie Vášho mena, priezviska a e-mailového alebo telefonického kontaktu pre prípad dožiadania ďalších informácií.

Rozhodnutia budú následne občanom doručované poštou na adresu uvedenú v daňovom priznani. 

Účet správcu dane, teda obce Vyšná Myšľa v tvare IBAN je: SK67 5600 0000 0004 8388 6001

Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít: