SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Oznam ZŠ Bohdanovce

 02.11.2020

Oznam pre rodičov, ktorých deti navštevujú základnú školu v Bohdanovciach:

Rodičia detí základnej školy / 1.stupňa / si tlačivo ,, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ vytlačia zo stránky obce alebo si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Deti musia pri nástupe do školy toto vyhlásenie odovzdať.

http://www.vysnamysla.sk/files/2020-11-02-113122-vyhl__senie_z__konn__ho_z__stupcuo_bezinfek__nosti.pdf


Zoznam aktualít: