SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Pozvánka na FURMANSKÉ PRETEKY dňa 09.09.2023

 22.08.2023

         O b e c   V yš n á   M y š ľ a 

                  Vás pozýva na

   F U R M A N S K É   P R E T E K Y

         dňa 09.09.2023 o 9:00 hod.

na areál Futbalového ihriska Vyšná Myšľa.

http://www.vysnamysla.sk/files/2023-08-22-221438-Pozv__nka_na_FURMANSK___PRETEKY_d__a_09.09.2023.pdf


Zoznam aktualít: