SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Pozvánka na VIANOČNE TRHY 10.12.2022

 06.12.2022

        O b e c   V y š n á   M y š ľ a,  e R k o   a  v y M Y Š L A n c i

                                          V á s    p o z  ý v a j ú   n a

                           V  I   A  N  O  Č  N  É       T  R  H  Y

                 Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru

 pred KULTÚRNY DOM   v  SOBOTU   10.  D E C E M B R A od 16. tej hod.

         Na trhoch si môžte pochutiť na vianočnej kapustnici s údeným

                         kolenom – pod názvom „ V I A N O Č N I C A “,

                         ktorú pre nás pripraví  šikovný šéfkuchár.

         Tohtoročnú „Vianočnicu“ bude podávať starosta obce

         spolu s poslancami obecného zastupiteľstva s myšlienkou

                                " P O M Ô C Ť    D E Ť O M "

          Výťažok z predaja „Vianočnice“ bude použitý na organizovanie

                       rôznych akcií a podujatí pre deti našej obce.

         Všetkým, ktorí podporia túto myšlienku vopred   Ď A K U J E M E  !

     Okrem ručne vyrábaných výrobkov si budete môcť zakúpiť

           aj teplé nápoje,  vianočný punč, či grilovanú klobásu.

                Zároveň Vás pozývame zapojiť sa do súťaže o

                              "najlepší vianočný koláč"

                       Tohtoročnou témou sú orechy.

             Záujemcovia sa hláste v miestnych potravinách.

            Pre výhercov sú pripravené hodnotné vecné ceny.

                         T E Š Í M E    S  A     N A     V Á S !


Zoznam aktualít: