SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Prepravná služba - Slovenský červený kríž - informácie pre občanov

 06.09.2019

 Prepravná služba SČK

Služba je určená:

  • seniori nad 62 rokov
  • osoby ŤZP a ich sprievodcov
  • rodičia s maloletými deťmi (max. 3 deti)
  • občania s nepriaznivým zdravotným stavom

Kde a načo je možné službu využiť?

  • na prepravu do zdravotníckych zariadení (kontroly, vyšetrenia, rehabilitácie, odbery krvi, infúzie a iné.)
  • na prepravu do sociálnych zariadení
  • na prepravu do úradov a iných inštitúcií (napr. obecný úrad, Sociálna poisťovňa, stavebný úrad, notár, súd, kataster a iné.)
  • na pohreb, do lekárne, na návštevu príbuzných, na vlak, do kúpeľov, na nákup, na kultúrne a spoločenské podujatia a iné.)
  • službu poskytujeme aj v rámci  samotnej obce (ale aj susednej obce, v rámci mesta Košice a podľa dohody aj v rámci celého Slovenska)
  • PREDNOSŤ MÁ PREPRAVA DO ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Dispečing volajte v dostatočnom predstihu, najneskôr 1 deň pred plánovanou cestou.

0903 601 114

Kedy je možné službu využiť?

pondelok – piatok : 7.00 hod. – 15.00 hod.

Úhrada za poskytovanú službu: V zmysle platného cenníka. Klient platí úhradu za poskytnutú prepravnú službu priamo vodičovi pred vystúpením z vozidla, po jazde. Vodič vydá potvrdenie o zaplatení.

Viac informácií


Zoznam aktualít: