SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Rozhodnutie súhlas na výrub drevín - verejné oznámenie

 09.07.2019

Na uvedenom linku zverejňujeme Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín a krov

http://www.vysnamysla.sk/files/2019-07-09-142617-Rozhodnutie_v__rub_drev__n___verejn___ozn__menie.pdf


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >