SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

V obci bude od 9.10. - 10.10. 2020 umiestnený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový odpad

 30.09.2020

Oznamujeme Vám, že v obci bude v dňoch 9.10. - 10.10.2020 (piatok a sobota) na parkovisku pred obecným úradom umiestnený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový odpad.

Do veľkokapacitného kontajnera patria:

parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky). Tento odpad je potrebné minimalizovať stlačením, rozobratím, rozrezaním a pod.

Do veľkokapacitného kontajnera nepatria:

triedený odpad (papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo), kuchynský odpad a bioodpad. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatrí ani tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, elektroodpad, drobný stavebný odpad.


http://www.vysnamysla.sk/files/2020-09-30-110833-kontajner.docx


Zoznam aktualít: