SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Veľkokapacitný kontajner

 12.04.2024

Oznamujeme Vám, že v obci bude v dňoch:

  • 19.04.2024 (piatok) od 8:00 - 17:00 
  • 20.04.2024 (sobota) od 8:00 - 16:30

na parkovisku pred obecným úradom umiestnený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový odpad.

Do veľkokapacitného kontajnera patria:

parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky). Tento odpad je potrebné minimalizovať stlačením, rozobratím, rozrezaním a pod.

Do veľkokapacitného kontajnera nepatria:

triedený odpad (papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo), kuchynský odpad a bioodpad. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatrí ani tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, elektroodpad, drobný stavebný odpad.


Zoznam aktualít: