SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Veľkokapacitný kontajner

 15.03.2022

Oznamujeme Vám, že v obci bude v dňoch 1.4. - 2.4.2022 (piatok a sobota) od 8:00 - 17:00 na parkovisku pred obecným úradom umiestnený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový odpad.

Do veľkokapacitného kontajnera patria:

parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky). Tento odpad je potrebné minimalizovať stlačením, rozobratím, rozrezaním a pod.

Do veľkokapacitného kontajnera nepatria:

triedený odpad (papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo), kuchynský odpad a bioodpad. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatrí ani tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, elektroodpad, drobný stavebný odpad.

http://www.vysnamysla.sk/files/2022-03-15-150434-ve__kokapacitn___kontajn__r__005_.jpg


Zoznam aktualít: