SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za sociálne služby

 19.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za sociálne služby

Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Myšli dňa 18.10.2018.

VZN zverejnené na úradnej tabuli obce: 19.10.2018

Účinnosť VZN: od 02.11.2018


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >