SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastoč. úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

 26.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Vyšná Myšľa bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Myšli dňa 25.06.2019 uznesením č. 26/2019.

Znenie VZN č. 1/2019


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >