SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 13.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Myšli 11.12.2019, účinné: 1.1.2020


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >