SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľného majetku obce

 23.10.2018

Obec Vyšná Myšľa 

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Vyšná Myšľa. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >