SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Vyšnomyšľanka ocenená prestížnym Bielym srdcom

 31.05.2019

Tridsaťjedna sestier a pôrodných asistentiek si prevzalo ocenenie Biele srdce. Medzi ocenenými bola aj naša občianka PhDr. Silvia Pástorová. BLAHOŽELÁME!!!

Tridsaťjedna sestier a pôrodných asistentiek si prevzalo ocenenie Biele srdce. Medzi ocenenými je aj naša občianka PhDr. Silvia Pástorová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) aj v tomto roku ocenila tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Dvanásty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia BIELE SRDCE 2019 na celonárodnej úrovni sa uskutočnil v piatok 17. mája 2019 v hoteli Senec v Senci. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. „Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Povolanie sestry je náročné, nedocenené a v súčasnosti častokrát aj dehonestované o čom svedčia aj výroky niektorých slovenských politikov. Poďakovanie za prácu od hlavy štátu je pre sestry a pôrodné asistentky na Slovensku veľkým morálnym ocenením.

Jednou z ocenených bola aj naša občianka pani Silvia Pástorová. Pani Pástorová pracuje v zdravotníctve na pozícii sestry dvadsiaty rok. V súčasnosti pracuje v Nefrologickom centre Longman v Košiciach, v ktorom sa venuje pacientom, ktorým zlyhal jeden z najdôležitejších orgánov, a to obličky. Okrem toho je konzultantom a technickou podporou pre všetky dialyzačné centrá spoločnosti Longman na Slovensku.

Pracovitosť a ľudskosť sestry Pástorovej z nej robí vzor nielen pre kolegyne, ktorým rada odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti, ale i pre pacientov. Je prirodzeným vodcom a mentorom, svoje edukačné schopnosti využíva pri každodennej komunikácii s pacientmi, aby im pomohla ľahšie prijať dialyzačnú liečbu a prispôsobiť sa novým životným podmienkam. Známa je aj jej bohatá publikačná činnosť, v ktorej sa venuje najmä problematike ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s dialýzou.

Návrh na ocenenie doktorky Pástorovej podala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

Zdroje:

Tlačová správa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek https://www.sksapa.sk/

Portál vzdravotnictve.sk https://vzdravotnictve.sk/biele-srdce-2019/

Zoznam aktualít: