SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou

 16.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO DOMU

  1. Detail výzvy na predkladanie ponúk je zverejnený na tomto linku.
  2. Návrh zmluvy o dielo je dostupný na tomto linku.
  3. Podklady k výzve sú dostupné na tomto linku.

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >