SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

 27.02.2017

Výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dozor pre projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD Vyšná Myšľa" nájdete na tomto linku


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >