SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Zákaz využívanie lesov verejnosťou - odvolanie

 26.08.2022

ROZHODNUTIE

Zákaz využívanie lesov verejnosťou - odvolanie

odvoláva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou dňom 22.08.2022, nakoľko dôvod na vydanie zákazu využívania lesov v okrese Košice-okolie pominiul. 

Viac informácií: 

http://www.vysnamysla.sk/files/2022-08-26-190029-Z__kaz_vyu____vanie_lesov_verejnos__ou___odvolanie.pdf


Zoznam aktualít: