SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 14.12.2015

V časti Tlačivá bol pridaný formulár žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

Získať ho môžete aj na tomto linku.

V prípade, že chcete požiadať o pridelenie nájomného bytu, je potrebné žiadosť vyplniť, priložiť prílohy, ktoré sú uvedené na poslednej strane žiadosti a žiadosť vrátane príloh zaslať poštou na adresu: 

Obec Vyšná Myšľa 

Hlavná 60 

04415 Vyšná Myšľa 

alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu vo Vyšnej Myšli.


Zoznam aktualít: