SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Zmena úradných hodín obecného úradu s účinnosťou od 1. októbra 2019

 19.09.2019

O Z N Á M E N I E

o úradných hodinách Obecného úradu vo Vyšnej Myšli

V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

u r č u j e m

s účinnosťou od 1. októbra 2019 úradné hodiny pre styk s verejnosťou nasledovne:

Pondelok

8:00 – 12:00

13:00 – 15:30

Utorok

nestránkový deň

Streda

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00 – 12:00

                         

Vo Vyšnej Myšli, dňa 12. 09. 2019

                                                                                                            Marek Habina

                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít: