SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Dôležité!!! Africký mor ošípaných - informácia pre chovateľov ošípaných

 12.08.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie oznamuje chovateľom ošípaných, že v okrese Košice - okolie bol potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri aj v domácom chove ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej sa môžu použiť len pre vlastnú spotrebu a nesmú sa distribuovať mimo svoju obec!!! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 055/6222267 kl. 109, 107.

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese.


Zoznam aktualít: